Služby

Už viac ako 32 rokov vozíme našich zákazníkov. Či ste väčšia, alebo menšia skupina, škola alebo športový klub, naše autobusy a mikrobusy sú pripravené na odjazd. :) 

ZŤP taxi logo – tmavé

Bezbariérová taxi služba

Majú síce štyri kolesá, ale často je pre nich presun na dlhšiu vzdialenosť problém. Preto sme sa rozhodli pomôcť. Náš špeciálny taxík je tu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením (imobilné osoby), ktorí potrebujú bezpečnú, slušnú a pohodlnú prepravu.